jدو شنبه 02 اردیبهشت 1398
چهار شنبه 21 شهریور
افتتاح ورزشگاه 7 هزارنفری اسلامشهر توسط معاون اول رییس جمهور


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved