jدو شنبه 02 اردیبهشت 1398
چهار شنبه 07 شهریور
برگزاری مراسم گرامیداشت عید غدیر خم در دفتر مرکزی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved