jسه شنبه 08 مهر 1399
چهار شنبه 05 شهریور
افتتاح فاز اول ورزشگاه ۵ هزار نفری شهریار


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved