jپنج شنبه 02 خرداد 1398
یک شنبه 13 خرداد
تجدید بیعت کارکنان شرکت توسعه و مجموعه های ورزشی با آرمان های امام خمینی(ره)


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved