jدو شنبه 02 اردیبهشت 1398
دو شنبه 19 شهریور
افتتاح سالن مجهز بدنسازی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
عکس: حسین حاجیلو


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved