jدو شنبه 20 آذر 1396
چهار شنبه 13 اردیبهشت
آخرین وضعیت ورزشگاه فوتبال پاکدشت در آستانه افتتاح فاز نخست


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved