jجمعه 02 اسفند 1398
یک شنبه 07 مهر
افتتاح اکادمی تیراندازی با کمان مجموعه ورزشی آزادی با حضور وزیر ورزش و جوانان


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved