jدو شنبه 28 اسفند 1396
چهار شنبه 09 اسفند
آخرین وضعیت آماده سازی ورزشگاه آزادی شب قبل از برگزاری دربی 86


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved