jدو شنبه 26 آذر 1397
چهار شنبه 09 اسفند
آخرین وضعیت آماده سازی ورزشگاه آزادی شب قبل از برگزاری دربی 86


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved