jدو شنبه 28 اسفند 1396
چهار شنبه 17 آبان
مراسم اربعین حسینی با حضور مهندس مدبر در دفتر مرکزی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved