jپنج شنبه 31 مرداد 1398
دو شنبه 15 بهمن
بازدید مهندس کریمی از ادامه ساخت و نصب گیت های بلیت الکترونیک درب شرقی استادیوم آزادی
عکس: علی پیرقاسمی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved