سه شنبه 17 مهر برگزاری دوره آموزشی خبرنویسی برای کارکنان روابط عمومی دفترمرکزی و مجموعه ها  
   
  در راستای افزایش کیفیت فنی و سطح علمی کارکنان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، دوره آموزشی خبرنویسی برای کارکنان روابط عمومی دفترمرکزی و مجموعه های تحت پوشش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت، به پیشنهاد "رهگذر" سرپرست روابط عمومی شرکت و همکاری "هنرور" مدیر طرح و برنامه و با پیگیری واحد آموزش دفترمرکزی، دوشنبه 16 مهرماه یک دوره کلاس اصول و فنون خبرنویسی برای کارکنان روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مجموعه های تحت پوشش برگزار گردید.

در این کلاس که به مدت 8 ساعت به طول انجامید، حدود 15 نفر از مسئولان و کارکنان روابط عمومی دفترمرکزی و مجموعه ها تحت آموزش "دکتر یحیایی" از مدرسان مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی حضور یافتند.

در خاتمه این دوره آموزشی، پس از برگزاری آزمون مربوطه، مدرک تخصصی به نفرات برتر اهدا گردید.