چهار شنبه 20 دی صبح چهارشنبه/ مدیرعامل باشگاه سایپا با مهندس کریمی دیدار کرد  
   
  مدیرعامل باشگاه سایپا صبح امروز چهارشنبه با مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، روز چهارشنبه 20 دی ماه "درویش" مدیرعامل باشگاه ورزشی سایپا با حضور در دفتر مدیرعامل شرکت، با مهندس "کریمی" دیدار کرد.
در این نشست صمیمانه، موضوع همکاری دو جانبه مبنی بر استفاده از امکانات سخت افزاری در ورزش، مورد بررسی قرار گرفت.