دو شنبه 19 فروردین رییس فدراسیون هندبال با مدیرعامل شرکت توسعه دیدار کرد  
   
  وضعیت سالن ورزشی هندبال مجموعه ورزشی انقلاب در دیدار رییس این فدراسیون با مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، صبح دوشنبه ۱۹ فروردین ماه علیرضا پاکدل رییس فدراسیون هندبال با مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی دیدار و گفتکو کرد.

در این نشست، مباحثی پیرامون بهره برداری از سالن هندبال مجموعه ورزشی انقلاب و وضعیت این سالن مطرح و طرفین به تبادل نظر پرداختند.