شنبه 14 مهر بررسی برنامه های ورزشی کارکنان در هفته تربیت بدنی  
   
  برنامه های ورزشی کارکنان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مجموعه های تحت پوشش در هفته تربیت بدنی سال جاری مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، نشست کمیته فرهنگی، ورزشی و امور رفاهی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور صبح امروز شنبه 14 مهرماه با بررسی برنامه های هفته تربیت بدنی برگزار شد.

در این نشست "رهگذر" دبیر کمیته به ارائه گزارشی از برگزاری مراسم مذهبی دهه اول ماه محرم پرداخت. وی در ادامه به اقدامات رفاهی ورزشی صورت گرفته برای کارکنان جهت استفاده از امکانات ورزشی مجموعه انقلاب از جمله استخر بانوان و بولینگ اشاره کرد.

سپس برنامه های ورزشی کارکنان شرکت توسعه و مجموعه های تحت پوشش در هفته تربیت بدنی سال جاری که از هفته آینده آغاز می شود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در خاتمه نیز مقرر شد جلسه بعدی جهت وصول نتایج مربوطه، دوشنبه هفته جاری برگزار گردد.

گفتنی است در این جلسه که به مدت دو ساعت در دفتر معاونت پشتیبانی به طول انجامید، "جعفری" رییس کمیته و معاون پشتیبانی، "جلائیان" مشاور و رییس حوزه مدیرعامل، "تاجیک" مدیر حراست، "رهگذر" مسوول پیگیری های ویژه و سرپرست روابط عمومی و "جنتی" مدیر امور اداری حضور داشتند.