چهار شنبه 22 اسفند دیدار مستقیم کارکنان و بهره برداران با مهندس کریمی  
   
  دیدار هفتگی جمعی از کارکنان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و بهره برداران مجموعه های تابعه با مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، عصر سه شنبه ۲۱ اسفند ماه دیدارهای جداگانه ای با حضور بهره برداران و همچنین کارکنان جهت بیان مشکلات موجود و رفع آنها، با "مهندس کریمی" برگزار گردید.

در این دیدارها که در دفتر مدیرعامل شرکت توسعه برگزار شد، رهگذر مسئول پیگیری های ویژه و سرپرست روابط عمومی نیز حضور داشت.