jدو شنبه 26 آذر 1397
پنج شنبه 17 اسفند
حفظ و حراست از منابع طبیعی وظیفه اصلی ما است
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در حاشیه مراسم درختکاری:

حفظ و حراست از منابع طبیعی وظیفه اصلی ما است

مهندس حسن کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گفت: در راستای سیاست وزیر ورزش و جوانان در خصوص مقاوم سازی مجموعه ورزشی آزادی، اقداماتی را از استادیوم فوتبال آزادی آغاز کردیم که البته این کاری که انجام شد کار کوچکی است و ما باید برای کل مجموعه ورزشی آزادی یک برنامه بلند مدت جهت مقاوم سازی و زیباسازی داشته باشیم و این کار را باید هرچه زودتر شروع کنیم.

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مهندس حسن کریمی در حاشیه مراسم درختکاری که امروز در مجموعه ورزشی انقلاب صورت گرفت در خصوص مقاوم سازی و زیباسازی مجموعه های ورزشی کشور گفت: مجموعه های ورزشی جزو سرمایه های ملی ما به شمار می آیند و ما باید آن ها را خوب نگهداری و حفاظت کنیم.

کریمی اظهار داشت: قبل از اینکه بخواهیم مجموعه جدیدی بسازیم باید مجموعه‌های موجودمان را خوب حفظ و نگهداری کنیم . این موضوع از رویکردهای وزیر ورزش و جوانان است و در دستور کار شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی قرار دارد.

وی ادامه داد: در این راستا اقداماتی را از استادیوم فوتبال آزادی آغاز کردیم که البته این کاری که انجام شد کار کوچکی است و ما باید برای کل مجموعه ورزشی آزادی یک برنامه بلند مدت جهت بازسازی، مقاوم سازی و زیباسازی داشته باشیم و این کار را باید هرچه زودتر شروع کنیم.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی همچنین در خصوص امکانات فدراسیون ها گفت: فدراسیون‌های ما هر کدام امکانات خوبی دارند مثل فدراسیون کشتی که دو مجموعه خوب خانه کشتی دارد و جزو افتخارات ورزشی ما محسوب می شود.

کریمی گفت: آمادگی داریم تا به فدراسیون ها برای در اختیار گذاشتن زمین جهت ایجاد امکاناتشان کمک کنیم تا مثل فدراسیون های، کشتی، والیبال و هندبال مجموعه هایشان را بسازند و خوب استفاده کنند.

وی همچنین در خصوص مراسم درختکاری و لزوم ایجاد فضاهای سبز در مجموعه های ورزشی گفت: درختکاری از آن جهت که سنت حسنه پیشینیان ما برای حفظ منابع طبیعی است، اهمیت دارد و ما باید نواقصی را که در حوزه ایجاد و حفظ منابع طبیعی داشتیم و داریم را جبران کنیم و از منابع موجود حفاظت و نگهداری کنیم.

کریمی با بیان این که باید فضاهای طبیعی در مجموعه های ورزشی را توسعه دهیم، افزود: حفظ و حراست از منابع طبیعی وظیفه اصلی ما است و در این جهت برنامه های خوبی داریم.


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved