jسه شنبه 26 دی 1396
سه شنبه 19 دی
مهندس کریمی عضو شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت ورزش و جوانان شد
مهندس کریمی عضو شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت ورزش و جوانان شد
طی حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان، مهندس کریمی عضو شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت ورزش و جوانان شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، طی حکمی از سوی دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، مهندس کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، به عضویت شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت ورزش و جوانان منصوب گردید.
در متن این حکم آمده است :
"جناب آقای حسن کریمی
مدیرعامل محترم شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
با توجه به تعهد، تجارب و سوابق جنابعالی، به عنوان عضو شورای راهبری توسعه مدیریت منصوب می شوید. امید است با اتکا به خداوند متعال و بکارگیری حداکثر تفکر و توان با همکاری سایر اعضا در انجام امور محوله، موفق و موید باشید."تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved