jیک شنبه 28 بهمن 1397
چهار شنبه 20 تیر
تاکید مهندس کریمی بر صرفه‌جویی در انرژی
در بازدید از واحدهای دفترمرکزی صورت گرفت؛

تاکید مهندس کریمی بر صرفه‌جویی در انرژی

مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از واحدهای مختلف دفترمرکزی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت، ظهر سه شنبه 19 تیرماه مهندس کریمی به منظور بررسی وضعیت انرژی برق و رعایت صرفه جویی آن، واحدهای مختلف دفترمرکزی را مورد بازدید قرار داد.

کاهش مصرف انرژی با استفاده از لامپ های کم مصرف تر برای روشنایی اتاق ها و صرفه‌جویی در انرژی برای پایین آوردن فشار وارد بر محیط و کاهش هزینه‌های شرکت از جمله مواردی بود که مهندس کریمی بر آن تاکید ویژه ای نمود.

گفتنی است در این بازدید "رهگذر" مسوول پیگیری های ویژه و سرپرست روابط عمومی و "جنتی" مدیر امور اداری، مدیرعامل شرکت را همراهی کردند.تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved