jسه شنبه 08 مهر 1399
دو شنبه 17 شهریور
بررسی اصلاح آیین نامه شناسایی و صیانت از وسیله های نقلیه تاریخی برای ارائه به هیات دولت

بررسی اصلاح آیین نامه شناسایی و صیانت از وسیله های نقلیه تاریخی برای ارائه به هیات دولت

با حضور مهندس کریمی مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و نماینده وزارت ورزش و جوانان، مازیار ناظمی سرپرست فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری و صفا احمدی رئیس کمیته کلاسیک ، بررسی اصلاح آیین نامه شناسایی و صیانت از وسیله های نقلیه تاریخی برای ارائه به هیات دولت در کمیته تخصصی کمیسیون مربوط به آن آغاز شد.تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved