jپنج شنبه 02 خرداد 1398
شنبه 19 خرداد
بررسی آماده سازی و بهره برداری استادیوم تنیس مجموعه انقلاب
در بازدید مهندس کریمی صورت گرفت

بررسی آماده سازی و بهره برداری استادیوم تنیس مجموعه انقلاب

بهره برداری از استادیوم تنیس مجموعه ورزشی انقلاب مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، "مهندس کریمی" مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، عصر شنبه 19 خرداد ماه از وضعیت استادیوم تنیس انقلاب و وضعیت بهره برداری آن بازدید کرد.

وی در ادامه ضمن بازدید از برخی اماکن ورزشی دیگر این مجموعه، نظارتی بر نحوه پروژه های عمرانی و زیباسازی فضای سبز به عمل آورد.

گفتنی است در این بازدید "لاله" مدیر مجموعه ورزشی انقلاب و "رهگذر" مسئول پیگیری های ویژه مدیرعامل و مدیر روابط عمومی شرکت نیز حضور داشتند.تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved