jیک شنبه 28 بهمن 1397
دو شنبه 11 تیر
تاکید بر رعایت نظم و انضباط/ تقدیر از نیکوخصال و محمودی فرد
نشست شورای معاونین و مدیران برگزار شد؛

تاکید بر رعایت نظم و انضباط/ تقدیر از نیکوخصال و محمودی فرد

نشست شورای معاونین و مدیران شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با تقدیر از مدیران مجموعه ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، از ساعت 10:30 صبح دوشنبه 11 تیرماه نشست شورای معاونین و مدیران با مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه با تبادل نظر بین معاونین شرکت و مدیران ستادی و مجموعه های ورزشی آغاز گردید.

در ادامه، مهندس کریمی با تاکید بر رعایت نظم و انضباط مدیران و کارکنان تحت پوشش، از زحمات مدیران مربوطه در انجام امور تشکر نمود. همچنین وی از "نیکوخصال" مدیر مجموعه های سوارکاری بابت اقدامات دوچندان و کارآمد در این مجموعه طی ماه های اخیر و "محمودی فرد" مدیر مجموعه ورزشی آزادی پیرامون پیگیری حضور خانواده ها در ورزشگاه آزادی قدردانی ویژه ای به عمل آورد.

شایان ذکر است این شورا به منظور هماهنگی معاونین شرکت و مدیران ستادی و مجموعه ها جهت کسب اهداف شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، تشکیل جلسه می دهد.تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved