jدو شنبه 30 بهمن 1396
شنبه 21 بهمن
مهندس کریمی از استادیوم آزادی بازدید کرد
ضمن دیدار با محمودی فرد ؛

مهندس کریمی از استادیوم آزادی بازدید کرد


مدیرعامل و رییس هیات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از مجموعه ورزشی آزادی بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، مهندس کریمی ظهر امروز شنبه 21 بهمن ماه با حضور در مجموعه ورزشی آزادی ضمن برگزاری جلسه با محمودی فرد سرپرست جدید مجموعه، از بخش های مختلف استادیوم آزادی بازدید نمود.
وی راهی استادیوم صدهزارنفری شد تا از نزدیک در جریان وضعیت این استادیوم فوتبال و پیشرفت عملیات نوسازی جایگاه بتنی طبقه دوم تماشاگران قرار گیرد.
گفتنی است آقایان جعفری معاون پشتیبانی، جلائیان مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل و خمارلو مدیر روابط عمومی نیز در این بازدید حضور داشتند.


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved