jپنج شنبه 13 آذر 1399
چهار شنبه 28 آبان
بررسی اماکن فدراسیون دو ومیدانی در مجموعه ورزشی شهید کشوری
دیدار رییس فدراسیون دو ومیدانی با مدیرعامل شرکت توسعه/

بررسی اماکن فدراسیون دو ومیدانی در مجموعه ورزشی شهید کشوری

هاشم صیامی رییس فدراسیون دو ومیدانی در دفتر حسن کریمی مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، چهارشنبه 28آبان ماه صیامی رییس فدراسیون دو ومیدانی با مهندس کریمی مدیرعامل شرکت توسعه با حضور امینی مدیر مجموعه ورزشی شهید کشوری به منظور همکاری های دو جانبه فدراسیون و این شرکت در خصوص اماکن فدراسیون دو ومیدانی در مجموعه ورزشی شهید کشوری،دیدار و گفتگو کردند.


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved