jجمعه 16 خرداد 1399
سه شنبه 30 اردیبهشت
جلسه کمیته نظارت بر عملکرد بهره برداران شرکت توسعه در دفتر مدیر عامل برگزار شد
با حضور مهندس کریمی:

جلسه کمیته نظارت بر عملکرد بهره برداران شرکت توسعه در دفتر مدیر عامل برگزار شد

جلسه کمیته نظارت بر عملکرد بهره برداران شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در دفتر مدیر عامل تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ؛ جلسه گزارش و بررسی کمیته نظارت بر عملکرد بهره برداران روز سه شنبه 30 اردیبهشت ماه با حضور مهندس کریمی و اعضای کمیته برگزار شد.
در این جلسه پیشنهاداتی ارایه گردید که مقرر شد در جلسه بعدی مطرح و کمیته نظارت با جدیت بیشتر نسبت به بررسی تخلفات احتمام ورزد.
شایان ذکر است جلسه مذکور با حضور حسینی ،هنرور،جلائیان، نقی پور،همدانی، فتحی و کثیری، بیش از یک ساعت به طول انجامید.


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved