jپنج شنبه 14 اسفند 1399
دو شنبه 04 اسفند
قدردانی میلاد وزیری از وزیر ورزش و جوانان برای احداث خوابگاه تیم ملی
پس از بازدید وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم ملی تیروکمان صورت گرفت ؛

قدردانی میلاد وزیری از وزیر ورزش و جوانان برای احداث خوابگاه تیم ملی

پس از بازدید وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم ملی تیروکمان، میلاد وزیری به نمایندگی از ملی پوشان تیرو کمان از دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان قدردانی کرد.
وی گفت :به نمایندگی از ملی پوشان تیروکمان از جنابعالی به خاطر تلاش برای احداث خوابگاه تیروکمان که دغدغه ی سالهای متمادی ما در اردوها بود، قدردانی می کنم.یش از این اردوها به دلیل نداشتن خوابگاه غیر متمرکز تشکیل می شد که با حمایت و اهتمام ویژه دکتر سلطانی فر ، مهندس کریمی و دکتر شعبانی بهار این مشکل مرتفع شد.
احداث این خوابگاه ضمن ایجاد آرامش ،این موقعیت را ایجاد می کند که تمرینات ملی پوشان در شرایط مطلوب تر ،باقدرت ادامه پیدا کند و مطمئن هستم با این حمایتها ،در آینده ی نزدیک با تغییر نتایج و رکوردها،شاهد موفقیتهای کمانداران کشورمان در رویدادهای مهم ورزشی خواهیم بود.تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved