jدو شنبه 28 اسفند 1396
دو شنبه 21 اسفند
پروژه های ورزشی نیمه تمام خراسان رضوی بررسی می شوند
با حضور مهندس کریمی؛

پروژه های ورزشی نیمه تمام خراسان رضوی بررسی می شوند

مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی راهی استان خراسان رضوی می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، مهندس کریمی صبح سه شنبه 22 اسفندماه به منظور بررسی وضعیت پروژه های ورزشی نیمه تمام و قابل افتتاح استان خراسان رضوی به خصوص شهر مشهد، راهی این استان خواهد شد.
مهندس عباسی معاون فنی و مهندسی و منادی مدیر فنی منطقه نیز در این بازدید حضور خواهند داشت.


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved