jسه شنبه 20 آذر 1397
چهار شنبه 20 دی
بازدید مهندس کریمی از مجموعه سوارکاری نوروزآباد و تاکید بر حفظ محیط زیست

بازدید مهندس کریمی از مجموعه سوارکاری نوروزآباد و تاکید بر حفظ محیط زیست

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور صبح امروز راهی مجموعه سوارکاری نوروز آباد تهران شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، مهندس کریمی صبح چهارشنبه 20 دی ماه راهی مجموعه سوارکاری نوروز آباد تهران شد. وی ضمن بازدید از بخش های مختلف، دیداری را با خلیلی رییس فدراسیون و مسجدی مدیر مجموعه های سوارکاری برگزار نمود.

از مهمترین مباحثی که در این بازدید مطرح شد، بهره برداری مطلوب از این مجموعه ضمن تاکید بر حفظ محیط زیست و پوشش گیاهی مجموعه نوروزآباد بود. مقرر شد هفته آینده جلسه ای در خصوص قراردادهای سوارکاری با شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با حضور رییس فدراسیون و مدیر مجموعه های سوارکاری در دفتر مدیرعامل شرکت توسعه برگزار گردد.

گفتنی است خمارلو مدیرحوزه مدیرعامل و روابط عمومی نیز در این بازدید، مهندس کریمی را همراهی کرد.


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved