jچهار شنبه 20 فروردین 1399
چهار شنبه 28 اسفند
بازدید مهندس کریمی از اورژانس، امور قراردادها، جاده تندرستی و درب شمالی مجموعه انقلاب
آخرین روز کاری سال ۹۸/

بازدید مهندس کریمی از اورژانس، امور قراردادها، جاده تندرستی و درب شمالی مجموعه انقلاب

مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در آخرین روز کاری سال ۹۸ از بخش های مختلف مجموعه ورزشی انقلاب بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، مهندس کریمی ظهر چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه با حضور در مرکز اورژانس، ساختمان جدید واحد امور قراردادهای شرکت توسعه، جاده تندرستی و درب شمالی مجموعه ورزشی انقلاب از نزدیک در جریان امور جاری این مجموعه قرار گرفته و دستورات لازم را جهت بهبود وضعیت به فتحی مدیر مجموعه و هنرور معاون پشتیبانی شرکت توسعه اظهار نمود.

در این بازدید یک ساعته، جلاییان مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی، عبدالی مدیر اداری، انصاری مدیر امور مالی و رضایی مدیر قراردادها نیز حضور داشتند.

مهندس کریمی همچنین در ابتدای صبح نیز با حضور در واحدهای مختلف دفترمرکزی، از نزدیک با کارکنان حاضر در شرکت توسعه دیدار و سال نو را خدمت ایشان تبریک گفتند.تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved