jچهار شنبه 20 فروردین 1399
شنبه 24 اسفند
برگزاری مزایده سالن بدنسازی بانوان مجموعه انقلاب
با حضور مهندس کریمی صورت گرفت/

برگزاری مزایده سالن بدنسازی بانوان مجموعه انقلاب

مزایده بهره برداری از سالن بدنسازی بانوان مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، صبح شنبه ۲۴ اسفند ماه، مزایده بهره برداری از سالن بدنسازی بانوان در مجموعه انقلاب با حضور مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه برگزار و بهره بردار منتخب معرفی شد. این قرارداد به مدت سه سال می باشد.

گفتنی است در این جلسه، هنرور معاون پشتیبانی، فتحی مدیر مجموعه انقلاب، جلائیان مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی، انصاری ذیحساب جاری و مدیر امور مالی و رضایی مدیر قراردادها نیز حضور داشتند.تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved