jپنج شنبه 30 آبان 1398
چهار شنبه 09 خرداد
انتصابات جدید در شرکت توسعه
از سوی مهندس کریمی صورت گرفت؛

انتصابات جدید در شرکت توسعه

طی احکامی جداگانه از سوی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، "مشاور عمرانی" و "سرپرست مدیریت امور اقتصادی و جذب مشارکت ها" منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، طی حکمی از سوی مهندس کریمی در روز سه شنبه 8 خرداد ماه، "هادی رحمتی" به عنوان مشاور عمرانی مدیرعامل منصوب گردید. همچنین در حکمی دیگر از سوی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه، "سید علی هاشمی" به عنوان سرپرست مدیریت امور اقتصادی و جذب مشارکت ها منصوب شد.تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved