jجمعه 28 تیر 1398
چهار شنبه 09 خرداد
انتصابات جدید در شرکت توسعه
از سوی مهندس کریمی صورت گرفت؛

انتصابات جدید در شرکت توسعه

طی احکامی جداگانه از سوی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، "مشاور عمرانی" و "سرپرست مدیریت امور اقتصادی و جذب مشارکت ها" منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، طی حکمی از سوی مهندس کریمی در روز سه شنبه 8 خرداد ماه، "هادی رحمتی" به عنوان مشاور عمرانی مدیرعامل منصوب گردید. همچنین در حکمی دیگر از سوی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه، "سید علی هاشمی" به عنوان سرپرست مدیریت امور اقتصادی و جذب مشارکت ها منصوب شد.تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved