jدو شنبه 27 اسفند 1397
چهار شنبه 09 خرداد
بررسی برنامه های فرهنگی در مجموعه های ورزشی
در دیدار دکتر شجیع با رهگذر صورت گرفت ؛

بررسی برنامه های فرهنگی در مجموعه های ورزشی

دبیرخانه تولید فکر و اندیشه به منظور استفاده در کارگروه فرهنگی، ورزشی و رفاهی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تشکیل خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، عصر چهارشنبه 9 خرداد "دکتر شجیع" مسئول دبیرخانه کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی و ورزش کشور و سرپرست دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان با "رهگذر" دبیر کمیته فرهنگی، ورزشی و رفاهی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که به بررسی برنامه های فرهنگی در مجموعه های ورزشی پرداخته شد، دو پیشنهاد از سوی دکتر شجیع بیان شد. اول تدوین تیپ پیوست فرهنگی برای مجموعه های ورزشی کشور و دوم تولید سند پیوست فرهنگی در مجموعه ورزشی انقلاب، که مورد استقبال مسئول پیگیری های ویژه مدیرعامل شرکت قرار گرفت.

سپس دکتر شجیع که همزمان مسئولیت دبیرخانه سلامت وزارت ورزش و جوانان را نیز بر عهده دارد پیشنهاد داد تا دبیرخانه ای جهت تولید فکر و اندیشه به منظور استفاده در کمیته فرهنگی، ورزشی و رفاهی شرکت توسعه تشکیل و از نخبگان، فرهنگیان و ورزشکاران زبده در آن استفاده گردد.

در ادامه "رهگذر" مدیر روابط عمومی شرکت توسعه نیز ضمن تشریح فعالیت های این کمیته در ماه مبارک رمضان، با اعلام آمادگی کامل جهت هرگونه همکاری فرهنگی و اجتماعی در مجموعه های ورزشی، از انجام این گونه اقدامات، موازی با وزارت ورزش و جوانان استقبال کرد. این جلسه به مدت یک ساعت به طول انجامید.تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved