jشنبه 31 شهریور 1397
یک شنبه 16 مهر
انتصاب گودرزی بعنوان سرپرست جدید حراست مجموعه های سوارکاری کشور

انتصاب گودرزی بعنوان سرپرست جدید حراست مجموعه های سوارکاری کشور

سرپرست جدید حراست مجموعه های سوارکاری کشور منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، طی حکمی از سوی شهرابی مدیر حراست شرکت توسعه، وهاب الدین گودرزی بعنوان سرپرست جدید حراست مجموعه های سوارکاری کشور منصوب گردید.
همچنین طی مراسمی در دفتر مدیریت مجموعه های سوارکاری تکریم فارسیان و معارفه گودرزی با حضورت آقایان دکتر مسجدی مدیر مجموعه، شهرابی مدیر حراست شرکت و قدمی معاون پرسنلی حراست شرکت توسعه برگزار گردید.
در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات فارسیان در مدت حضور در این مسئولیت، گودرزی به عنوان سرپرست جدید مجموعه های سوارکاری معرفی گردید.
لازم به ذکر است طی حکمی جدید از سوی شهرابی، محمد فارسیان به عنوان سرپرست جدید حفاظت فیزیکی شرکت توسعه و مجموعه ورزشی انقلاب منصوب گردید.


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved