jچهار شنبه 05 اردیبهشت 1397
دو شنبه 26 تیر
بازدید مهندس رباطی از مجموعه های سوارکاری سه گانه گلستان

بازدید مهندس رباطی از مجموعه های سوارکاری سه گانه گلستان

عضو هیات مدیره و معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از برخی مجموعه های سوارکاری استان گلستان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت، امروز دوشنبه 26 تیرماه "مهندس رباطی" عضو هیات مدیره و معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت با حضور در استان گلستان از مجموعه های سوارکاری سه گانه گنبد، بندر ترکمن و آق قلا بازدید و در جریان وضعیت بهره برداری آنها قرار گرفت.

در این بازدید، "میری" مشاور استاندار گلستان نیز حضور داشت.تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved