jیک شنبه 28 بهمن 1397
چهار شنبه 13 تیر
بررسی وضعیت فدراسیون های سوارکاری و چوگان در مجموعه شهدا
با حضور مهندس کریمی و روسای فدراسیون ها برگزار شد ؛

بررسی وضعیت فدراسیون های سوارکاری و چوگان در مجموعه شهدا

جلسه ای با حضور مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و رؤسای فدراسیون های سوارکاری و چوگان در محل مجموعه شهدا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، با هماهنگی و دعوت نیکوخصال مدیر مجموعه های سوارکاری صبح چهارشنبه 13 تیر ماه جلسه ای با موضوع استقرار فدراسیون های سوارکاری و چوگان در مجموعه سوارکاری و چوگان شهدا برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور مهندس کریمی مدیرعامل، فتح الهی و رحمتی معاونین شرکت، غنمی و ثنایی مدیران حقوقی و املاک و امور قراردادهای شرکت توسعه و خلیلی و دهخدایی رؤسای فدراسیون های سوارکاری و چوگان در دفتر هیات چوگان مجموعه برگزار شد، مهندس کریمی در خصوص تجمیع محل استقرار فدراسیون های سوارکاری و چوگان و ایجاد امکانات ورزشی و عمومی بصورت بلند مدت در مجموعه سوارکاری و چوگان شهدا مواردی را مطرح نمود تا در آینده از تمامی ظرفیت های موجود به نحوه شایسته استفاده شود.

در ادامه مقرر گردید تا 15 روز آینده کمیسیونی متشکل از مدیر مجموعه های سوارکاری به همراه مدیر حقوقی و املاک، مدیر امور قراردادها و رؤسای فدراسیون های سوارکاری و چوگان، جهت تحقق پیشنهادات مدیرعامل شرکت توسعه ایجاد شده تا با جمع بندی گزارش بررسی های کارشناسی و فنی برای اخذ تصمیم نهایی به ایشان اعلام گردد.

لازم به ذکر می باشد قبل از برگزاری جلسه، بازدید میدانی از اماکن، اصطبل ها و تاسیسات مجموعه سوارکاری و چوگان شهدا توسط حاضرین صورت گرفت. در این جلسه آقایان رهگذر مسوول پیگیری های ویژه و سرپرست روابط عمومی شرکت و شاهپوری و کریمی رؤسای هیات چوگان و هیات سوارکاری استان تهران نیز حضور داشتند.تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved