jپنج شنبه 02 خرداد 1398
شنبه 14 مهر
بررسی طرح جامع مجموعه ورزشی انقلاب پیرامون شبکه دسترسی و معابر

بررسی طرح جامع مجموعه ورزشی انقلاب پیرامون شبکه دسترسی و معابر

مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از برخی معابر و پارکینگ های مجموعه ورزشی انقلاب بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، مهندس کریمی عصر امروز شنبه 14 مهرماه با حضور در محوطه مجموعه انقلاب، در جریان طرح جامع این مجموعه پیرامون شبکه دسترسی، معابر، پارکینگ ها و ورودی ها قرار گرفت.

در این بازدید "لاله" مدیر مجموعه و "محتاج" مشاور مدیرعامل، به ارائه گزارشی از این طرح جامع و اقدامات و برنامه های مدنظر جهت خدمت دهی مطلوب به اعضای محترم مجموعه انقلاب پرداختند.

گفتنی است "رهگذر" مسئول پیگیری های ویژه و سرپرست روابط عمومی شرکت نیز در این بازدید حضور داشت.تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved