jدو شنبه 26 آذر 1397
شنبه 19 اسفند
حضور دکتر سلطانی فر در استان فارس جهت افتتاح و بازدید پروژه های ورزشی

حضور دکتر سلطانی فر در استان فارس جهت افتتاح و بازدید پروژه های ورزشی

وزیر ورزش و جوانان صبح امروز به منظور افتتاح و بازدید از پروژه های ورزشی شهرستان های لارستان، داراب، جهرم و فیروزآباد به استان فارس سفر کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دکتر سلطانی فر در این سفر یک روزه پس از ورود به شیراز، به شهرستان لارستان می رود و از پروژه های خیر ساز منیری، دانشیار و تختی بازدید و سپس سالن خیر ساز محبی گراش را افتتاح می کند.

سفر به شهرستان داراب و افتتاح زمین چمن مصنوعی داراب، کلنگ زنی خانه جوان داراب برنامه وزیر ورزش و جوانان در این شهرستان است. دکتر سلطانی فر سپس به شهرستان جهرم سفر می کند و زورخانه این شهرستان را افتتاح و خانه جوان جهرم را کلنگ زنی می کند.

سفر به شهرستان فیروزآباد و شرکت در جلسه جامعه ورزش فیروزآباد، فراشبند قیر و کارزین پایان بخش سفر یک روزه وزیر ورزش و جوانان به استان فارس خواهد بود.

در این سفر برانوش نیک بین مدیر کل حوزه وزارتی و مازیار ناظمی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی، دکتر سلطانی فر را همراهی می کنندتهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved