jپنج شنبه 14 اسفند 1399
پنج شنبه 30 بهمن
استادیوم فوتبال ۴۰۰۰ هزارنفری زرند کرمان آماده افتتاح شد

استادیوم فوتبال ۴۰۰۰ هزارنفری زرند کرمان آماده افتتاح شد


خدمتی دیگر از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور  که با حمایت دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، پیگیری مهندس کریمی مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ، همت مهندسین و عوامل اجرایی معاونت فنی مهندسی به زودی به بهره برداری می رسد.تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved