jجمعه 03 بهمن 1399
شنبه 20 دی
دیدار رئیس فدراسیون گلف با مهندس کریمی

دیدار رئیس فدراسیون گلف با مهندس کریمی

رئیس فدراسیون گلف با مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار و در خصوص همکاری های دوجانبه گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، روز شنبه ۲۰دیماه دکتر حمید عزیزی رئيس فدراسیون گلف با حضور در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور جلسه ای در خصوص همکاری دو جانبه و آخرین وضعیت اماکن گلف در مجموعه ورزشی انقلاب را با مهندس حسن کریمی مدیر عامل و رئيس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور برگزار کرد.در این نشست مهندس همدانی معاون جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و تعدادی از مدیران فدراسیون گلف نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved