jچهار شنبه 20 فروردین 1399
شنبه 24 اسفند
انتصاب سرپرست مجموعه تنیس استقلال
با حکمی از سوی مدیرعامل شرکت توسعه صورت گرفت/

انتصاب سرپرست مجموعه تنیس استقلال


رضا دوستی سرپرست مجموعه ورزشی تنیس استقلال شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، طی حکمی از سوی مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در روز پنجشنبه ۲۲ اسفندماه، رضا دوستی به عنوان سرپرست مجموعه ورزشی تنیس استقلال منصوب گردید.

وی سابقه مدیریت مجموعه های ورزشی انقلاب، شهید کشوری و مجموعه های اسکی دیزین و شمشک را دارا می باشد.تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved