jجمعه 16 خرداد 1399
دو شنبه 29 اردیبهشت
احداث ساختمان فدراسیون های ورزش زورخانه ای و جودو در مجموعه ورزشی آزادی بررسی شد
جلسه مهندس کریمی با مهرعلیزاده و میراسماعیلی؛

احداث ساختمان فدراسیون های ورزش زورخانه ای و جودو در مجموعه ورزشی آزادی بررسی شد

مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با روسای فدراسیون های بین المللی ورزش های زورخانه ای و جودو دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، صبح امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه، جلسه بازدید و بررسی احداث ساختمان فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی و جودو در مجموعه ورزشی آزادی با حضور مهندس کریمی مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، سیف مدیر مجموعه ورزشی آزادی و روسای فدراسیون های مذکور در دفتر مدیریت آزادی برگزار گردید.

در این دیدار، حاضرین ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون احداث ساختمان و اماکن در نقاط از قبل تعیین شده در مجموعه ورزشی آزادی جهت فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، به بازدید از مکان فوق و همچنین ساختمان فدراسیون جودو در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی پرداختند.تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved