jسه شنبه 20 آذر 1397
شنبه 13 آبان
بررسی داشبورد مدیریتی در نشست معاونین و مدیران شرکت با مدیرعامل و رییس هیات مدیره

بررسی داشبورد مدیریتی در نشست معاونین و مدیران شرکت با مدیرعامل و رییس هیات مدیره

نشست شورای معاونین و مدیران مجموعه های ورزشی با مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، صبح شنبه 13 آبان ماه، نشست شورای معاونین و مدیران مجموعه های ورزشی و ستادی با "مهندس مدبر" مدیرعامل و "نوجوان" رییس هیات مدیره شرکت در خصوص مبحث "داشبورد مدیریتی" برگزار گردید.
داشبورد مدیریتی در سیستم های اطلاعات مدیریت، ارائه گرافیکی مهم ترین اطلاعات مورد نیاز برای رسیدن به یک یا چند هدف مشخص است؛ که در یک صفحه با دقت و نظم چیده شده اند، تا مدیران بتوانند با یک نگاه وضعیت موجود را نظارت کنند.
این جلسه که از ساعت 9 صبح در دفتر مدیرعامل آغاز شده بود، به مدت دو ساعت به طول انجامید.تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved